Konferencja online:

9.12.2020 r.

godz. 18.00-20.00

Rozpocznij transmisję

Jak dostosować swoje działania oraz postawę do zmieniających się warunków - o przydatności inteligencji emocjonalnej.

Agenda

I część - psychologia, coaching

18.00 - 18.50

Czy emocje nadążają za zmianami w naszym życiu? O przydatności inteligencji emocjonalnej w przystosowaniu się do niepewnych czasów.Grażyna Kącka

10 minut przerwy

Zarejestruj się

II część - technologia i praktyka

19.00 - 19.50

Techniki oraz sprawdzone sposoby adaptowania podstawy programowej do nowej sytuacji nauki zdalnej - o inteligencji emocjonalnej nauczyciela.

Jak zastosować te metody w praktyce?


Danuta Haller
Mateusz Wojtczak

Q&A - 10 min


Prowadzenie i komentarz:

Renata Gut


Przed przesłaniem zgłoszenia za pomocą wypełnionego formularza zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności i plików cookies, w której określono zasady postępowania z Państwa danymi.

Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest spółka Euroimpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 3b (51-502 Wrocław), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ... czytaj więcej >>


Rejestracja

udział w konferencji jest bezpłatny

Prelegenci

Grażyna Kącka

Absolwentka trzech uczelni. Psychoterapeutka i socjoterapeuta, pedagog i biotechnolog. Jej główną specjalizacją jest praca kliniczna z dziećmi i młodzieżą. Superwizorka osób dorosłych pracujących z dziećmi i ich rodzicami. Międzynarodowa Master Trener Treningu Zastępowania Agresji ART. Wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Akademii Leona Koźmińskiego.

Danuta Haller

Dyplomowana nauczycielka języka polskiego z 36-letnim doświadczeniem, egzaminatorka OKE w części humanistycznej, doradczyni metodycznego nauczania języka polskiego w PCEiPPP w Wołowie. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów edukacyjnych, m.in. Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli droga do sukcesu szkół powiatu wołowskiego (2013- grudzień 2014), Sieci współpracy i samokształcenia jako element wspomagania placówek oświatowych Dolnego Śląska. O 2014 r. prowadzi sieci nauczycieli humanistów w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie.

Mateusz Wojtczak

Absolwent Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Manager z kilkunastoletnim doświadczeniem, związany z szeroko rozumianym rozwojem i życiem produktów. Oddany i konsekwentny popularyzator nauki oraz pasjonat nowoczesnych technologii i praktycznego wykorzystania ich w codziennym życiu.

Prowadząca: Renata Gut

Założycielka i zarządzająca Instytutem Talentów Flashpoint w Polsce. Wdraża od 20 lat Filozofię Instytutu Gallupa w Polsce. Wykłada na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autorka modelu "Zarządzanie Sobą na Zielonej Ścieżce". Trenerka, coach, konsultantka. Inspiruje od 30 lat w obszarach rozwoju, zmiany i budowania Samoświadomości Osobistej w Biznesie i Edukacji. Współautorka 3 książek, m.in. "Zarządzanie Sobą", " Pokolenie Y".Specjalizuje się w komunikacji międzypokoleniowej, pokoleń X, Y, Z.

Organizator

Normy:

producent oprogramowania edukacyjnego

Copyright © 2020 Euroimpex S.A., Wszystkie Prawa zastrzeżone