Edukacja w czasach COVID-19 - jak sprostać nowym wymaganiom w szkole oraz w domu, co warto robić inaczej?

Prelegenci
Agenda
Rejestracja

Webinar dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców:

Zarejestruj się
Dołącz do konferencji:

Agenda

I część

11.00 -11.15

Przywitanie uczestników i wprowadzenie w temat konferencji.


Omówienie celów konferencji i wprowadzenie w aktualną rzeczywistość w szkole (COVID-19) w kontekście przywództwa w sieci.

Zagadnienia takie jak: zespół w sieci, sukces w sieci, tylko zespoły w sieci będą osiągały sukces 1+1= 5.Renata Gut

11:15-11:30

Kto dba o kogo w zespole, czyli jak troska angażuje.

Uczymy się od tych , których lubimy, przez relacje możemy osiągnąć wszystko.

11:30-11:45

Jak sprostać wymaganiom, jakie obecny system edukacji stawia przed nauczycielem, czyli praktyczne techniki angażowania ucznia.

O wielozadaniowości, umiejętności przechodzenia z systemu lekcji tradycyjnych do hybrydowych i zdalnych, jak nie spędzać całego dnia przed komputerem, jak radzić sobie z presją.


11:45-12:00

Technologia jako wsparcie dla nauczyciela i uczniów

O rozwiązaniach informatycznych, które ułatwiają codzienną pracę nauczycielowi (zarówno podczas lekcji tradycyjnych jak i w przypadku zajęć online i hybrydowych).


Grażyna Kącka
Danuta Haller
Mateusz Wojtczak

5 minut przerwy

Zarejestruj się

II część

Renata Gut


12:05-12:20

Bycie liderem to decyzja osobista.

Lider wie, dokąd zmierza, wzbudza zaufanie, pozwala popełniać błędy, inspiruje.
12:50-13:05

Wiedza, informacje, niezależność, kreatywność – technologia, która wspiera lidera.

O tym, jak nauczyciele mogą wykorzystać technologię, by uprościć czasochłonne zadania, mieć więcej przyjemności i satysfakcji z pracy.
12:20- 12:35

Sukcesu nie można odnieść w pojedynkę.

Zgodnie z Zasadą partnerstwa: Wspólna praca nauczyciela, dyrektora, rodziców i ucznia podnosi szanse na wspólne zwycięstwo.


12:35-12.50

Bezpieczna edukacja online i komunikacja w sieci.

O zmianach, jakie wprowadza wyrok TSUE w sprawie transferu danych osobowych, o zagrożeniach płynących z wykorzystywania niesprawdzonych narzędzi zdalnych ( komunikatory, e-maile) oraz obowiązkach dyrektora i nauczyciela w zakresie zdalnego nauczania.

Mateusz Wojtczak
Dr Anna Brzosko
Izabela Skiba

13:05-13.15

Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Renata Gut

45 minut na pytania i odpowiedzi

Rejestracja


Przed przesłaniem zgłoszenia za pomocą wypełnionego formularza zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności i plików cookies, w której określono zasady postępowania z Państwa danymi.

Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest spółka Euroimpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 3b (51-502 Wrocław), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ... czytaj więcej >>

udział w konferencji jest bezpłatny

Renata Gut

Założycielka i zarządzająca Instytutem Talentów Flashpoint w Polsce. Wdraża od 20 lat Filozofię Instytutu Gallupa w Polsce. Wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autorka modelu "Zarządzanie Sobą na Zielonej Ścieżce". Trenerka, coach, konsultantka. Inspiruje od 30 lat w obszarach rozwoju, zmiany

i budowania Samoświadomości Osobistej w Biznesie i Edukacji. Współautorka 3 książek, m.in. "Zarządzanie Sobą", " Pokolenie Y".Specjalizuje się w komunikacji międzypokoleniowej, pokoleń X, Y, Z.

Grażyna Kącka

Absolwentka trzech uczelni. Psychoterapeutka i socjoterapeuta, pedagog i biotechnolog. Jej główną specjalizacją jest praca kliniczna z dziećmi i młodzieżą. Superwizorka osób dorosłych pracujących z dziećmi i ich rodzicami. Międzynarodowa Master Trener Treningu Zastępowania Agresji ART. Wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Akademii Leona Koźmińskiego.

Dr Anna Brzosko

Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, doradca i edukator, specjalizuje się w zarządzaniu różnorodnością i budowaniu przewagi konkurencyjnej w oparciu o talenty i mocne strony. W swojej pracy szczególną uwagę zwraca na diagnozowanie i rozwój indywidualnego potencjału u dzieci i młodzieży i dorosłych.

Danuta Haller

Dyplomowana nauczycielka języka polskiego z 36-letnim doświadczeniem, egzaminator OKE w części humanistycznej, doradca metodycznego nauczania języka polskiego w PCEiPPP w Wołowie. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów edukacyjnych, m.in. Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli droga do sukcesu szkół powiatu wołowskiego (2013- grudzień 2014), Sieci współpracy i samokształcenia jako element wspomagania placówek oświatowych Dolnego Śląska. O 2014 r. prowadzi sieci nauczycieli humanistów w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie.

Izabela Skiba

Radca prawny. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego oraz indywidualnych przedsiębiorców. Obsługuje firmy z sektora e-commerce, branży medycznej, windykacyjnej oraz budowalnej. Mediator wpisany na listę mediatorów Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od kilku lat zajmuje się tematyką z zakresu ochrony danych osobowych w tym pełni funkcje również Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Mateusz Wojtczak

Absolwent Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Manager z kilkunastoletnim doświadczeniem, związany z szeroko rozumianym rozwojem i życiem produktów. Oddany i konsekwentny popularyzator nauki oraz pasjonat nowoczesnych technologii i praktycznego wykorzystania ich w codziennym życiu.

Organizator

Normy:

producent oprogramowania edukacyjnego

Partnerzy

Copyright © 2020 Euroimpex S.A., Wszystkie Prawa zastrzeżone