Konferencja online:

"Rok nauczania zdalnego za nami. Czego się nauczyliśmy? O tym, jak ważne są: elastyczność, samorozwój, wyrozumiałość oraz szacunek dla odmienności."

14.04.2021 r., godz. 18.00-20.00

Zapisz się!
Transmisja


Przed przesłaniem zgłoszenia za pomocą wypełnionego formularza zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności i plików cookies, w której określono zasady postępowania z Państwa danymi.

Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest spółka Euroimpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 3b (51-502 Wrocław), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ... czytaj więcej >>


Rejestracja

udział w konferencji jest bezpłatny

Agenda

18.00 - 18.35

Samorozwój: o talentach i diagnostyce przez Test Gallupa talentów w radzie pedagogicznej.
Renata Gut
Mateusz Wojtczak

18.35 - 19.00

Elastyczność: o efektywnej edukacji zdalnej i jak pozyskać dotację na wyposażenie szkoły w potrzebne narzędzia?


Michał Ćwiek

10 minut przerwy

Zapisz się!
Anna Jedynak-Wypych

19.10 - 19.40

Wyrozumiałość i szacunek do odmienności: praca edukacyjno-terapeutycznaz dzieckiem z zespołem Aspergera.

19.40 - 20:00

Okiem nauczyciela: czego nauczyła nas pandemia i nauka zdalna?


Danuta Haller

Prelegenci

Danuta Haller

Dyplomowana nauczycielka języka polskiego z

36-letnim doświadczeniem, egzaminatorka OKE w części humanistycznej, doradczyni metodycznego nauczania języka polskiego w PCEiPPP w Wołowie. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów edukacyjnych, m.in. Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli droga do sukcesu szkół powiatu wołowskiego (2013- grudzień 2014), Sieci współpracy i samokształcenia jako element wspomagania placówek oświatowych Dolnego Śląska. O 2014 r. prowadzi sieci nauczycieli humanistów w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie.

Renata Gut

Założycielka i zarządzająca Instytutem Talentów Flashpoint w Polsce. Wdraża od 20 lat Filozofię Instytutu Gallupa w Polsce. Wykłada na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autorka modelu "Zarządzanie Sobą na Zielonej Ścieżce". Trenerka, coach, konsultantka. Inspiruje od 30 lat w obszarach rozwoju, zmiany i budowania Samoświadomości Osobistej w Biznesie i Edukacji. Współautorka 3 książek, m.in. "Zarządzanie Sobą", " Pokolenie Y".Specjalizuje się w komunikacji międzypokoleniowej, pokoleń X, Y, Z.

Anna Jedynak-Wypych

Nauczycielka języka polskiego i języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 4 w Oławie. W swojej pracy zwraca szczególną uwagę na dostosowywanie wymagań do potrzeb uczniów z trudnościami. Zwolenniczka indywidualizacji w codziennej praktyce pedagogicznej.

Mateusz Wojtczak

Absolwent Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Manager z kilkunastoletnim doświadczeniem, związany z szeroko rozumianym rozwojem i życiem produktów. Oddany i konsekwentny popularyzator nauki oraz pasjonat nowoczesnych technologii i praktycznego wykorzystania ich w codziennym życiu.

Michał Ćwiek

Absolwent Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem, związany z rynkiem z edukacyjnym. Ekspert w zakresie produktów i rozwiązań dla edukacji, a także pozyskiwania dotacji i grantów na ich implementację w szkołach i placówkach edukacyjnych.

Organizator

Normy:

producent oprogramowania edukacyjnego

Copyright © 2021 Euroimpex S.A., Wszystkie Prawa zastrzeżone