Konferencja online:

"Odpowiedzialność: szansa, zagrożenie czy przywilej?"

10.02.2021 r., godz. 18.00-20.00

Dołącz do spotkania

Agenda

18.05 - 18.25

Wstęp do odpowiedzialnościdr Anna Brzosko
dr n. med. Sylwia Serafińska

18.25 - 19.05

Odpowiedzialność za siebie i innych: pandemia i szczepienia - jak podjąć dobrą decyzję?10 minut przerwy

Zapisz się!

19.15 - 19.35

Odpowiedzi na pytania uczestników.dr n. med. Sylwia Serafińska
Danuta Haller
Mateusz Wojtczak

19.35 - 19.50

O odpowiedzialności w kontekście obowiązku realizacji podstawy programowej i - w tym roku wyjątkowo - realizacji wymagań egzaminacyjnych: matura i egzamin po klasie 819.50 - 20.00

O odpowiedzialności w edukacji zdalnej.Spotkanie poprowadzi: Renata GutRenata Gut


Przed przesłaniem zgłoszenia za pomocą wypełnionego formularza zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności i plików cookies, w której określono zasady postępowania z Państwa danymi.

Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest spółka Euroimpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 3b (51-502 Wrocław), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ... czytaj więcej >>


Rejestracja

udział w konferencji jest bezpłatny

Prelegenci

Dr n. med. Sylwia Serafińska

Z-ca ordynatora I Oddziału Zakaźnego WSS im. Gromkowskiego we Wrocławiu oraz asystentka w Klinice Chorób Zakaźnych i Hepatologii UMED we Wrocławiu. Od 2002 r. zajmuje się chorobami zakaźnymi w praktyce klinicznej jako lekarz oraz dydaktyczno - naukowej jako nauczyciel akademicki. Jest organizatorką i wykładowcą licznych kursów specjalizacyjnych, konferencji i szkoleń w dziedzinie hepatologii oraz chorób zakaźnych we współpracy z Polskim Towarzystwem Hepatologii i Polskim Towarzystwem Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Jest autorką i współautorką wielu pozycji książkowych, monografii i publikacji naukowych w wymienionych dziedzinach. Od marca 2020 r. nieprzerwanie pracuje na tzw. „pierwszym froncie” walki z COVID-19 w WSS im. Gromkowskiego przy ul. Koszarowej 5, w zespole kierowanym przez prof. Krzysztofa Simona.Na co dzień zajmuje się diagnostyką i terapią chorych, szkoleniami personelu w zakresie metod diagnostyczno-terapeutycznych oraz procedur epidemicznych, ustawicznym podnoszeniem kwalifikacji personelu medycznego i szerzeniem wiedzy w zakresie COVID-19 w ramach webinariów organizowanych we współpracy z Dolnośląską Izbą Lekarską.

Dr Anna Brzosko

Wykładowczyni Akademii Leona Koźmińskiego, doradczyni i edukatorka, specjalizuje się w zarządzaniu różnorodnością i budowaniu przewagi konkurencyjnej w oparciu o talenty i mocne strony. W swojej pracy szczególną uwagę zwraca na diagnozowanie i rozwój indywidualnego potencjału u dzieci i młodzieży i dorosłych.

Renata Gut

Założycielka i zarządzająca Instytutem Talentów Flashpoint w Polsce. Wdraża od 20 lat Filozofię Instytutu Gallupa w Polsce. Wykłada na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autorka modelu "Zarządzanie Sobą na Zielonej Ścieżce". Trenerka, coach, konsultantka. Inspiruje od 30 lat w obszarach rozwoju, zmiany i budowania Samoświadomości Osobistej w Biznesie i Edukacji. Współautorka 3 książek, m.in. "Zarządzanie Sobą", " Pokolenie Y".Specjalizuje się w komunikacji międzypokoleniowej, pokoleń X, Y, Z.

Danuta Haller

Dyplomowana nauczycielka języka polskiego z 36-letnim doświadczeniem, egzaminatorka OKE w części humanistycznej, doradczyni metodycznego nauczania języka polskiego w PCEiPPP w Wołowie. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów edukacyjnych, m.in. Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli droga do sukcesu szkół powiatu wołowskiego (2013- grudzień 2014), Sieci współpracy i samokształcenia jako element wspomagania placówek oświatowych Dolnego Śląska. O 2014 r. prowadzi sieci nauczycieli humanistów w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie.

Mateusz Wojtczak

Absolwent Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Manager z kilkunastoletnim doświadczeniem, związany z szeroko rozumianym rozwojem i życiem produktów. Oddany i konsekwentny popularyzator nauki oraz pasjonat nowoczesnych technologii i praktycznego wykorzystania ich w codziennym życiu.

Organizator

Normy:

producent oprogramowania edukacyjnego

Copyright © 2021 Euroimpex S.A., Wszystkie Prawa zastrzeżone