System chmurowy wspierający nowoczesne i tradycyjne metody nauczania w Przedszkolach

Dotacje nawet do 100%

zwiększenie konkurencyjności przedszkola i podniesienie jakości kształcenia poprzez wprowadzenie do oferty najnowszych technologii komunikacyjnych oraz nowoczesnych metod edukacyjnych (jak np. klasa/grupa odwrócona)

obniżenie kosztów zakupu

i dystrybucji materiałów dydaktycznych dla pojedynczego przedszkolaka dzięki udostępnieniu materiałów wszystkim użytkownikom w formie cyfrowej

pogłębienie zaufania rodziców do placówki dzięki transparentnej polityce przedszkola (włączeniu rodziców w system chmurowy i udostępnienie wykorzystywanych treści i materiałów)

wykorzystanie systemu do kontaktowania się z rodzicami, na przykład do przesyłania informacji organizacyjnych – odnośnie wywiadówek, wycieczek, imprez, zajęć dodatkowych oraz w kwestiach indywidualnych związanych z dzieckiem,

możliwość łączenia w sieć wielu przedszkoli w celu wymiany wiedzy, doświadczeń oraz materiałów edukacyjnych, pomiędzy wychowawcami z różnych oddziałów przedszkola lub sieci przedszkoli,

możliwość pozyskania nawet 100% dotacji dla przedszkola na wdrożenie systemu Documaster Campus Junior oraz zintegrowanych z nim urządzeń, np. monitorów i tablic interaktywnych, komputerów, projektorów, urządzeń wielofunkcyjnych.
Pobierz

Pobierz informacje w PDF:

Zgłoś się

Zgłoś swoje przedszkole

i otrzymaj ofertę:

Documaster Campus Junior to system chmurowy, który umożliwia gromadzenie materiałów dydaktycznych oraz ich odtwarzanie i zarządzanie nimi za pomocą urządzeń połączonych

z Internetem. Zgromadzona wiedza jest bezpieczna dla przedszkolaka i chroniona przed osobami nieuprawnionymi, o czym decyduje autoryzacja użytkowników. Dzięki temu dostęp do chmury mają tylko zarejestrowani użytkownicy, a możliwość publikowania jedynie wskazane osoby (najczęściej wychowawcy).

Włączone w system urządzenia, między innymi kolorowe drukarki i projektory, monitory i tablice interaktywne, umożliwiają kształcenie przedszkolaka z wykorzystaniem najnowszych metod edukacyjnych.

Badania wskazują, iż nowoczesna edukacja przedszkolna wymaga włączenia w rozwój dziecka nie tylko wychowawców, ale również członków rodziny przedszkolaka. Documaster Campus Junior, wykorzystuje najnowsze technologie komunikacyjne i narzędzia, by zaangażować zarówno rodziców, jak i innych członków rodziny w proces edukacji dziecka. Zawiera wbudowany komunikator oraz moduł Skype, umożliwiające komunikację wewnątrz systemu (np. w relacji wychowawca - rodzic).

Czym jest Documaster

Campus Junior ?

Już teraz wyposaż swoje przedszkole w Documaster Campus Junior oraz zintegrowane

z nim urządzenia

podnosi efektywność kształcenia dziecka poprzez ruch i zabawę,

umożliwia swobodny dostęp do wiedzy wszystkim użytkownikom systemu 24 godziny/dobę, w każdym miejscu z dostępem do Internetu,

obniża koszty nauczania poprzez przechowywanie zasobów w formie cyfrowej i tani wydruk na żądanie,

wyrównuje szanse: umożliwia pracę w domu dzieciom niepełnosprawnym, chorym i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

Prześlij zgłoszenie

i otrzymaj ofertę

Przed przesłaniem zgłoszenia za pomocą wypełnionego formularza zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności i plików cookies,

w której określono zasady postępowania z Państwa danymi.Administratorem moich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest spółka Euroimpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 3b (51-502 Wrocław), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ... czytaj więcej >>

Główne funkcje Documaster Campus Junior

• wyszukiwanie informacji za pomocą zintegrowanej z systemem wyszukiwarki semantycznej,

• zamieszczanie dowolnych plików (np. zeskanowanych rysunków, zdjęć, nagrań wykonanych telefonem komórkowym) na kontach dzieci przez nie same, przez ich wychowawców lub członków rodziny posiadających dostęp do konta,

• łatwe i bezpieczne zamieszczanie, przechowywanie oraz swobodne udostępnianie różnego rodzaju materiałów edukacyjnych (w tym plików multimedialnych, zdjęć, rysunków, skanów, plików tekstowych),

• odtwarzanie plików na monitorach dotykowych,

• drukowanie, kopiowanie i skanowanie za pomocą kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych,

• wykorzystanie projektów multimedialnych podczas zajęć kreatywnych oraz ruchowych,

• komunikacja wewnątrz systemu za pomocą wbudowanego komunikatora i programu Skype.

Korzyści dla rodziców

• wyeliminowanie konieczności zakupu części materiałów edukacyjnych drogą tradycyjną,

• zapewnienie swoim dzieciom dostępu do najnowszych metod

i narzędzi edukacyjnych, wspierających jednocześnie rozwój umysłowy i motoryczny,

• bezpieczeństwo: wszystkie treści i metody dydaktyczne są udostępnione rodzicom i im znane,

• ułatwienie kontaktu z wychowawcami dzięki komunikacji on-line,

• możliwość pracy z dzieckiem w domu dzięki dostępowi do systemu Documaster Campus Junior (na przykład podczas choroby dziecka),

• możliwość gromadzenia w e-Portfolio osiągnięć dziecka (np. zdjęć lub skanów prac plastycznych) i prezentowania ich

w dowolnym miejscu połączonym z Internetem.


Korzyści dla przedszkolaków

• wielopoziomowy rozwój dziecka dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod nauczania i narzędzi,

• nauka poprzez zabawę i ruch dzięki wprowadzeniu urządzeń interaktywnych,

• swobodny i bezpłatny dostęp do dużej ilości urozmaiconych materiałów edukacyjnych, filmów, bajek, zdjęć, niedostępnych '

w ofercie innych przedszkoli,

• możliwość pracy w domu z rodzicami, dzięki dostępowi on-line do wszystkich materiałów zamieszczonych przez wychowawcę (istotne w przypadku choroby oraz dla dzieci o specjalnych potrzebach: bardzo zdolnych lub wymagających więcej pracy).

Dowiedz się, jak pozyskać ofertę

dla swojej placówki:

Zgłoś się

DOCUMASTER CAMPUS JUNIOR

JEST ZINTEGROWANY Z MICROSOFT OFFICE 365 EDU

DOTACJE ZE ŚRODKÓW

UNIJNYCH

Producentem oprogramowania jest:

Euroimpex S.A.

ul. Mydlana 3B

51-5002 Wrocław

NIP: 8990107125

Partnerzy:

Wypróbuj wersję demo

1. Podaj adres email.

Przed przesłaniem zgłoszenia za pomocą wypełnionego formularza zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności i plików cookies,

w której określono zasady postępowania z Państwa danymi.Administratorem moich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest spółka Euroimpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 3b (51-502 Wrocław), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ... czytaj więcej >>

2. Otrzymane login i hasło posłużą do zalogowania się do platformy:

Zaloguj się

Kontakt:

Michał Ćwiek

kom: 605 221 286

michal.cwiek@euroimpex.pl

Euroimpex S.A.

Cypyright © 2020 r. Euroimpex, All rights reserved.